Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

374 Khách sạn gần Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông Hồng Kông Hồng Kông

  • :
The Peninsula Hong Kong
The Peninsula Hong Kong

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông 150m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sheraton Hong Kong Hotel & Towers
Sheraton Hong Kong Hotel & Towers

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông 171m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
InterContinental Hong Kong
InterContinental Hong Kong

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông 198m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kowloon Hotel
Kowloon Hotel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông 244m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Salisbury -YMCA of Hong Kong
The Salisbury -YMCA of Hong Kong

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông 268m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Imperial Hotel
The Imperial Hotel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông 288m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Apple Hostel
Apple Hostel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông 294m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Reliance Inn
Reliance Inn

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông 307m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Everest Inn Guest House
Everest Inn Guest House

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông 310m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
New Tokyo Hostel
New Tokyo Hostel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông 310m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Super 7 Hostel
Super 7 Hostel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông 311m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Guangdong Guest House
Guangdong Guest House

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông 314m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
International Inn
International Inn

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông 317m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Canada Hotel
Canada Hotel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông 319m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Skylark
Hotel Skylark

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông 319m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
New Chung King Mansion Guest House
New Chung King Mansion Guest House

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông 320m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Everest Hostel
Everest Hostel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông 320m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
New China Guest House
New China Guest House

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông 320m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Days Hotel HK
Days Hotel HK

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông 320m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Day And Night Hotel
Day And Night Hotel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông 320m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam