Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Điểm du lịch nổi tiếng

Tìm thấy 490 khách sạn tại Hồng Kông

  • :
h.one inn
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rambler Oasis Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rambler Garden Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mong King Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sanny Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lee Garden Guest House
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fortunate Guest House
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ashoka Hostel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mei King Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Blue Sky Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Homy Inn North Point
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kamal Deluxe Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rent-a-Room Hong Kong
Xem bản đồ
Đặt phòng
New International Guest House
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hong Kong Cosco Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Long Yuen Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Panda's Hostel - Stylish
Xem bản đồ
Đặt phòng
Panda's Hostel - Star Ferry
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sandhu Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Walden Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam