Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Điểm du lịch nổi tiếng

Tìm thấy 490 khách sạn tại Hồng Kông

  • :
New Tokyo Hostel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hong Kong Budget Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lucky Hostel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Euro Hostel
Xem bản đồ
Đặt phòng
New Garden Hostel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Holland Guest House
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pearl Guest House - 10th Floor
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pearl Harbour Guest House
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kamal Traveller Hostel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Everest Inn Guest House
Xem bản đồ
Đặt phòng
New London Hostel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Marrigold Hostel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Leisure Hostel
Xem bản đồ
Đặt phòng
New Chung King Mansion Guest House
Xem bản đồ
Đặt phòng
Canadian Hostel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Skylark
Xem bản đồ
Đặt phòng
Icon Inn
Xem bản đồ
Đặt phòng
Russian Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Carlton Guest House
Xem bản đồ
Đặt phòng
Garden Guest House
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam