Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Tiện nghi khách sạn

Đặc điểm

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vừa là một cơ sở khoa học vừa là một trung tâm văn hóa, có tính khoa học cao và tính xã hội rộng lớn. Bảo tàng có các chức năng như sau: Nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, phục chế, trưng bày, trình diễn, để giới thiệu và giáo dục về những giá trị lịch sử - văn hóa của các dân tộc trong và ngoài nước; cung cấp tư liệu nghiên cứu về các dân tộc; đào tạo cán bộ nghiên cứu, nghiệp vụ, quản lý về nhân học bảo tàng và bảo tàng dân tộc học.

201 Khách sạn gần Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tại Hà Nội

  • :
Khách sạn Sen 2 Hà Nội

Cách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 464m
Khu vực Quận Cầu Giấy
Xem bản đồ
Phòng họp
Đặt phòng
Khách sạn Sen Hà Nội

Cách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 464m
Khu vực Quận Cầu Giấy
Xem bản đồ
Phòng họp
Đặt phòng
Khách sạn Mê Ly 2

Cách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 507m
Khu vực Quận Cầu Giấy
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn UrHome Studio Apartment

Cách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 804m
Khu vực Quận Cầu Giấy
Xem bản đồ
Đặt phòng
UrHome ApartHotel

Cách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 811m
Khu vực Quận Cầu Giấy
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Cầu Giấy

Cách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 853m
Khu vực Quận Cầu Giấy
Xem bản đồ
Phòng họp
Đặt phòng
CauGiay Hotel

Cách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 854m
Xem bản đồ
Phòng họp
Đặt phòng
Khách sạn Sinh Plaza

Cách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 859m
Khu vực Quận Cầu Giấy
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Riverside Hà Nội

Cách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 907m
Khu vực Quận Cầu Giấy
Xem bản đồ
Phòng họp
Đặt phòng
Somerset Hoa Binh Serviced Residences

Cách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 968m
Khu vực Quận Cầu Giấy
Xem bản đồ
Hồ bơi trong nhàPhòng họp
Đặt phòng
Khách sạn Yến

Cách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 1.1km
Khu vực Quận Cầu Giấy
Xem bản đồ
Đặt phòng
Home Hotel

Cách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 1.1km
Khu vực Quận Cầu Giấy
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn A25 - Nghĩa Tân

Cách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 1.1km
Khu vực Quận Cầu Giấy
Xem bản đồ
Đặt phòng
Home Hanoi Hotel Cau Giay

Cách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 1.1km
Khu vực Quận Cầu Giấy
Xem bản đồ
Phòng gia đình
Đặt phòng
Khách sạn New Lotus

Cách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 1.2km
Khu vực Quận Cầu Giấy
Xem bản đồ
Phòng gia đình
Đặt phòng
Khách sạn Western Hà Nội

Cách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 1.2km
Khu vực Quận Cầu Giấy
Xem bản đồ
Phòng họp
Đặt phòng
Pan Horizon Executive Residences Hà Nội

Cách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 1.2km
Khu vực Quận Cầu Giấy
Xem bản đồ
Hồ bơi trẻ em
Đặt phòng
Khách sạn Sakura 2

Cách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 1.3km
Khu vực Quận Cầu Giấy
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Phòng họp
Đặt phòng
Khách sạn Luxeden

Cách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 1.3km
Khu vực Quận Cầu Giấy
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam