Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Khách sạn đã xem

  Flamingo Cruises

  : :
  Flamingo Cruises
  1
  2
  3
  3q34q34
  4
  5
  6
  7
  8
  34
  42q4244
  88
  334
  434
  444
  3242q
  3334
  3443
  34343
  43434
  434343

  Khuyến mãi du lịch

  Trọn Gói 2 Ngày 1 Đêm | Đến 31/12/2017
  Trọn Gói 3 Ngày 2 Đêm | Đến 31/12/2017
  (Đơn vị tính là 1000đ)
  Chờ xác nhận Xác nhận ngay
  Ngày đến
  Đêm
  Ngày đi
  Trọn Gói 3 Ngày 2 Đêm | Đến 31/12/2017
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  Deluxe Ocean View Cabin - Single - Min 2 Nights
  120
  Premium Deluxe Ocean Cabin - Single - Min 2 Nights
  120
  Suite Ocean View Cabin - Single - Min 2 Nights
  120
  Deluxe Ocean View Cabin - Min 2 Nights
  220
  Premium Deluxe Ocean Cabin - Min 2 Nights
  220
  Suite Ocean View Cabin - Min 2 Nights
  220
  Trọn Gói 2 Ngày 1 Đêm | Đến 31/12/2017
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  Deluxe Ocean View Cabin - Single
  120
  Premium Deluxe Ocean Cabin - Single
  120
  Suite Ocean View Cabin - Single
  120
  Deluxe Ocean View Cabin
  220
  Premium Deluxe Ocean Cabin
  220
  Suite Ocean View Cabin
  220

  Điểm nổi bật

  Ý kiến đánh giá của khách hàng
  Gửi đánh giá
  Khách sạn này chưa có đánh giá nào