Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

42 Hotels near Geffrye Museum England United Kingdom best rates

  • :
Shoreditch Inn
Shoreditch Inn

514m from Geffrye Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mystay Shoreditch
Mystay Shoreditch

859m from Geffrye Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
Luxton Apartments Shoreditch
Luxton Apartments Shoreditch

1.5km from Geffrye Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fine Touch Apartments
Fine Touch Apartments

1.6km from Geffrye Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Inn Express
City Inn Express

1.6km from Geffrye Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
Islington Inn
Islington Inn

1.6km from Geffrye Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
London Centre Apartments
London Centre Apartments

1.9km from Geffrye Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
Andrew Superior Apartments
Andrew Superior Apartments

1.9km from Geffrye Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
Plaza London Hotel
Plaza London Hotel

2.0km from Geffrye Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
The City Apartments
The City Apartments

2.0km from Geffrye Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kip Hotel
Kip Hotel

2.3km from Geffrye Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
citizenM Tower of London
citizenM Tower of London

2.4km from Geffrye Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
Acorn of London - Crawford House
Acorn of London - Crawford House

2.4km from Geffrye Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
Swinton
Swinton

2.8km from Geffrye Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
Guilford House Hotel
Guilford House Hotel

2.9km from Geffrye Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shoreditch Apartments

209m from Geffrye Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mystay Hoxton

215m from Geffrye Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Dictionary Hostel

480m from Geffrye Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
Access City

1.4km from Geffrye Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kandara Guest House
Kandara Guest House

1.6km from Geffrye Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng