Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Tiện nghi khách sạn

18 Hotels near Ben Da parish in Vung Tau

  • :
Xem bản đồ
Pool for Kid
Đặt phòng
Viva Beach Vung Tau

1.7km from Ben Da parish
Dau Beach area
Xem bản đồ
Private beachExecutive floorFamily Room
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Seaside Resort Vung Tau

2.4km from Ben Da parish
Front Beach area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolPool for Kid
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming Pool
Đặt phòng
Beachfront Hotel

3.1km from Ben Da parish
Front Beach area
Xem bản đồ
Private beach
Đặt phòng
Ho May Resort

3.2km from Ben Da parish
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming Pool
Đặt phòng
Rex Hotel Vung Tau

3.7km from Ben Da parish
Front Beach area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Royal Vung Tau Hotel

3.8km from Ben Da parish
Front Beach area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolFamily RoomMeeting Facilities
Đặt phòng
Grand Hotel Vung Tau

4.3km from Ben Da parish
Front Beach area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolPool for KidMeeting Facilities
Đặt phòng
Sammy Vung Tau Hotel

4.4km from Ben Da parish
Thuy Van Beach area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Palace Vung Tau Hotel

4.5km from Ben Da parish
Front Beach area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolPool for KidMeeting Facilities
Đặt phòng
Pullman Hotel Vung Tau

4.8km from Ben Da parish
Other area
Xem bản đồ
Đặt phòng