Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Tiện nghi khách sạn

32 Hotels near Bai Dau church in Vung Tau

  • :
Viva Beach Vung Tau

418m from Bai Dau church
Dau Beach area
Xem bản đồ
Private beachExecutive floorFamily Room
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Seaside Resort Vung Tau

1.2km from Bai Dau church
Front Beach area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolPool for Kid
Đặt phòng
Xem bản đồ
Pool for Kid
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming Pool
Đặt phòng
Beachfront Hotel

1.9km from Bai Dau church
Front Beach area
Xem bản đồ
Private beach
Đặt phòng
Ho May Resort

2.0km from Bai Dau church
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming Pool
Đặt phòng
Royal Vung Tau Hotel

2.7km from Bai Dau church
Front Beach area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Rex Hotel Vung Tau

2.7km from Bai Dau church
Front Beach area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Grand Hotel Vung Tau

3.3km from Bai Dau church
Front Beach area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolPool for KidMeeting Facilities
Đặt phòng
Palace Vung Tau Hotel

3.5km from Bai Dau church
Front Beach area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolPool for KidMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolFamily RoomMeeting Facilities
Đặt phòng
Sammy Vung Tau Hotel

3.7km from Bai Dau church
Thuy Van Beach area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Pullman Hotel Vung Tau

4.3km from Bai Dau church
Other area
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Wind Mountain Side Hotel

4.3km from Bai Dau church
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng