Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Tiện nghi khách sạn

11 Hotels near Khanh Hoa buffet Stores in Vung Tau

  • :
Huong Phong Ho Coc Resort

3.3km from Khanh Hoa buffet Stores
Ho Coc area
Xem bản đồ
Private beachOutdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Hai Duong Intourco Resort

4.1km from Khanh Hoa buffet Stores
Thuy Van Beach area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Oceanside Hotel Vung Tau

4.2km from Khanh Hoa buffet Stores
Thuy Van Beach area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Intourco Resort Vung Tau

4.2km from Khanh Hoa buffet Stores
Thuy Van Beach area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming Pool
Đặt phòng
Cao Hotel Vung Tau

4.3km from Khanh Hoa buffet Stores
Xem bản đồ
Private beachOutdoor Swimming PoolExecutive floorFamily RoomShuttle BusMeeting FacilitiesFree Swimming Pool
Đặt phòng
Ngoc Han Hotel

4.4km from Khanh Hoa buffet Stores
Thuy Van Beach area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cap Saint Jacques Hotel Vung Tau

4.5km from Khanh Hoa buffet Stores
Thuy Van Beach area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Dic Star Hotel Vung Tau

4.5km from Khanh Hoa buffet Stores
Thuy Van Beach area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Duong Dong Hotel Vung Tau

4.7km from Khanh Hoa buffet Stores
Vung Tau City Center area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Blue Sea Hotel Vung Tau

4.9km from Khanh Hoa buffet Stores
Thuy Van Beach area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolPool for KidMeeting Facilities
Đặt phòng