Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

02 Hotels near Dai Lai park in Vinh Phuc - Tam Dao

  • :
Paradise Dai Lai Resort

1.2km from Dai Lai park
Vinh Phuc area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolFree Swimming Pool
Đặt phòng
Flamingo Dai Lai Resort

2.8km from Dai Lai park
Vinh Phuc area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng