Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

132 Hotels near Shenzhen Huaqiang North Commercial Circle Pearl River Delta China best rates

  • :
Shanshui Trends Hotel North Huaqiang
Shanshui Trends Hotel North Huaqiang

288m from Shenzhen Huaqiang North Commercial Circle
Shenzhen (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Pavilion Hotel
The Pavilion Hotel

515m from Shenzhen Huaqiang North Commercial Circle
Shenzhen (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zhen Xing Hotel
Zhen Xing Hotel

527m from Shenzhen Huaqiang North Commercial Circle
Shenzhen (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shenzhen Fortune Hotel
Shenzhen Fortune Hotel

555m from Shenzhen Huaqiang North Commercial Circle
Shenzhen (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Huaqiang Plaza Hotel
Huaqiang Plaza Hotel

613m from Shenzhen Huaqiang North Commercial Circle
Shenzhen (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shenzhen Shanghai Hotel
Shenzhen Shanghai Hotel

655m from Shenzhen Huaqiang North Commercial Circle
Shenzhen (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pavilion Century Tower - Shenzhen
Pavilion Century Tower - Shenzhen

660m from Shenzhen Huaqiang North Commercial Circle
Shenzhen (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chicago Suites International Hotel
Chicago Suites International Hotel

718m from Shenzhen Huaqiang North Commercial Circle
Shenzhen (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Difu Business Hotel
Difu Business Hotel

719m from Shenzhen Huaqiang North Commercial Circle
Shenzhen (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Skylight Hotel
Grand Skylight Hotel

721m from Shenzhen Huaqiang North Commercial Circle
Shenzhen (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Skylight Garden Hotel Shenzhen
Grand Skylight Garden Hotel Shenzhen

744m from Shenzhen Huaqiang North Commercial Circle
Shenzhen (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
GDH Inn (Shenzhen Huahai)
GDH Inn (Shenzhen Huahai)

770m from Shenzhen Huaqiang North Commercial Circle
Shenzhen (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Norinco Hotel
Norinco Hotel

820m from Shenzhen Huaqiang North Commercial Circle
Shenzhen (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shenzhen Xinghua Hotel
Shenzhen Xinghua Hotel

844m from Shenzhen Huaqiang North Commercial Circle
Shenzhen (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hui Hotel
Hui Hotel

869m from Shenzhen Huaqiang North Commercial Circle
Shenzhen (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vienna Hotel- Shenzhen Fuhua Road
Vienna Hotel- Shenzhen Fuhua Road

1.0km from Shenzhen Huaqiang North Commercial Circle
Shenzhen (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shenzhen Sichuan Hotel
Shenzhen Sichuan Hotel

1.0km from Shenzhen Huaqiang North Commercial Circle
Shenzhen (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Inn Kexueguan Shenzhen
City Inn Kexueguan Shenzhen

1.1km from Shenzhen Huaqiang North Commercial Circle
Shenzhen (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Novotel Shenzhen Watergate
Novotel Shenzhen Watergate

1.8km from Shenzhen Huaqiang North Commercial Circle
Shenzhen (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hilton Shenzhen Futian
Hilton Shenzhen Futian

1.8km from Shenzhen Huaqiang North Commercial Circle
Shenzhen (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng