Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Tiện nghi khách sạn

277 Hotels near Da Cau park in Ho Chi Minh City

  • :
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Private beachOutdoor Swimming PoolPool for KidFamily Room
Đặt phòng
Xem bản đồ
Private beach
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming Pool
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolFamily Room
Đặt phòng
Xem bản đồ
Family Room
Xem giá nhanh Đặt phòng
The Myst Dong Khoi Hotel

1.6km from Da Cau park
Xem bản đồ
Executive floorShuttle Bus
Đặt phòng
Xem bản đồ
Inside Swimming Pool
Đặt phòng
Xem bản đồ
Family Room
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming Pool
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming Pool
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming Pool
Đặt phòng
Bay Hotel Ho Chi Minh

2.7km from Da Cau park
District 1 area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolPool for KidMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolPool for Kid
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolPool for KidMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng