Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Tiện nghi khách sạn

11 Hotels near Metro Vinh supermarket in Vinh City (Cua Lo beach)

  • :
Vuong Hoan Hotel

1.8km from Metro Vinh supermarket
Vinh City area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Phuong Dong Hotel - Vinh

2.0km from Metro Vinh supermarket
Vinh City area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Asean Vinh Hotel

2.1km from Metro Vinh supermarket
Xem bản đồ
Đặt phòng
Muong Thanh Thanh Nien Hotel

3.0km from Metro Vinh supermarket
Vinh City area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Sai Gon Thuong Mai Hotel

3.7km from Metro Vinh supermarket
Vinh City area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Muong Thanh Luxury Song Lam Hotel

3.7km from Metro Vinh supermarket
Vinh City area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Sai Gon Kim Lien Hotel

3.7km from Metro Vinh supermarket
Vinh City area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Lam Giang Hotel Vinh

3.8km from Metro Vinh supermarket
Vinh City area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Avatar Vinh Hotel

4.2km from Metro Vinh supermarket
Vinh City area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Huu Nghi Hotel

4.4km from Metro Vinh supermarket
Vinh City area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Green Nghe An Hotel

4.5km from Metro Vinh supermarket
Vinh City area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolFamily Room
Đặt phòng