Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Tiện nghi khách sạn

03 Hotels near Kim Ngan II hotel in Vinh City (Cua Lo beach)

  • :
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Thai Binh Duong Hotel

1.1km from Kim Ngan II hotel
Cua Lo Beach area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cua Lo Golf Resort

3.0km from Kim Ngan II hotel
Cua Lo Beach area
Xem bản đồ
Đặt phòng