Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Tiện nghi khách sạn

13 Hotels near Cua Dong Hospital in Vinh City (Cua Lo beach)

  • :
Muong Thanh Thanh Nien Hotel

1.7km from Cua Dong Hospital
Vinh City area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Vuong Hoan Hotel

1.9km from Cua Dong Hospital
Vinh City area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Phuong Dong Hotel - Vinh

2.1km from Cua Dong Hospital
Vinh City area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Avatar Vinh Hotel

2.2km from Cua Dong Hospital
Vinh City area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Asean Vinh Hotel

2.2km from Cua Dong Hospital
Xem bản đồ
Đặt phòng
Green Nghe An Hotel

2.5km from Cua Dong Hospital
Vinh City area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolFamily Room
Đặt phòng
Huu Nghi Hotel

2.5km from Cua Dong Hospital
Vinh City area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Lam Giang Hotel Vinh

2.8km from Cua Dong Hospital
Vinh City area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sai Gon Kim Lien Hotel

2.9km from Cua Dong Hospital
Vinh City area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Sai Gon Thuong Mai Hotel

3.1km from Cua Dong Hospital
Vinh City area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Muong Thanh Vinh Hotel

3.5km from Cua Dong Hospital
Vinh City area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Anphaan Hotel Vinh

3.6km from Cua Dong Hospital
Vinh City area
Xem bản đồ
Đặt phòng