Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

25 Hotels near Burgos University Hospital Burgos Spain best rates

  • :
Hotel Rice Reyes Católicos
Hotel Rice Reyes Católicos

1.6km from Burgos University Hospital
Burgos area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Rice María Luisa
Hotel Rice María Luisa

1.9km from Burgos University Hospital
Burgos area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel La Puebla
Hotel La Puebla

2.3km from Burgos University Hospital
Burgos area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Norte y Londres
Hotel Norte y Londres

2.3km from Burgos University Hospital
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Las Terrazas
Hotel Las Terrazas

2.3km from Burgos University Hospital
Burgos area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Almirante Bonifaz
Hotel Almirante Bonifaz

2.3km from Burgos University Hospital
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Silken Gran Teatro Burgos
Hotel Silken Gran Teatro Burgos

2.4km from Burgos University Hospital
Burgos area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Rice Palacio de los Blasones
Hotel Rice Palacio de los Blasones

2.5km from Burgos University Hospital
Burgos area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Boutique Museo
Hotel Boutique Museo

2.5km from Burgos University Hospital
Burgos area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Alda Entrearcos Hotel
Alda Entrearcos Hotel

2.6km from Burgos University Hospital
Burgos area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Fernán González
Hotel Fernán González

2.8km from Burgos University Hospital
Burgos area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Urban Burgos
Urban Burgos

2.8km from Burgos University Hospital
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Via Gotica
Hotel Via Gotica

2.9km from Burgos University Hospital
Burgos area
Xem bản đồ
Đặt phòng
AC Hotel Burgos by Marriott
AC Hotel Burgos by Marriott

3.0km from Burgos University Hospital
Burgos area
Xem bản đồ
Đặt phòng
NH Collection Palacio de Burgos
NH Collection Palacio de Burgos

3.0km from Burgos University Hospital
Burgos area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Abba Burgos Hotel
Abba Burgos Hotel

3.0km from Burgos University Hospital
Burgos area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Bulevar
Hotel Bulevar

3.0km from Burgos University Hospital
Burgos area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Sercotel Corona de Castilla
Hotel Sercotel Corona de Castilla

3.0km from Burgos University Hospital
Burgos area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Los Braseros Hotel
Los Braseros Hotel

1.2km from Burgos University Hospital
Burgos area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Puerta de Burgos
Hotel Puerta de Burgos

1.8km from Burgos University Hospital
Burgos area
Xem bản đồ
Đặt phòng