Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

15 Hotels near Puente Romano Badajoz Spain best rates

  • :
Hotel Mérida Palace
Hotel Mérida Palace

235m from Puente Romano
Merida area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Zeus
Hotel Zeus

807m from Puente Romano
Merida area
Xem bản đồ
Đặt phòng
TRYP Mérida Medea Hotel
TRYP Mérida Medea Hotel

1.6km from Puente Romano
Merida area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel & Boutique Spa Adealba
Hotel & Boutique Spa Adealba

289m from Puente Romano
Merida area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Parador de Mérida
Parador de Mérida

426m from Puente Romano
Merida area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vettonia
Vettonia

573m from Puente Romano
Merida area
Xem bản đồ
Đặt phòng
CAPITOLIO Apartamentos Turísticos
Xem bản đồ
Đặt phòng
Apartamento Turístico Casa Museo

688m from Puente Romano
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Flor de Al-andalus
La Flor de Al-andalus

726m from Puente Romano
Merida area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Apartamento Tíbula Teatro

1.2km from Puente Romano
Merida area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Velada Mérida
Hotel Velada Mérida

1.4km from Puente Romano
Merida area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostal Las Abadias
Hostal Las Abadias

1.4km from Puente Romano
Merida area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng