Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

16 Hotels near Plaza de Espana Badajoz Spain best rates

  • :
Hotel Mérida Palace
Hotel Mérida Palace

54m from Plaza de Espana
Merida area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Zeus
Hotel Zeus

794m from Plaza de Espana
Merida area
Xem bản đồ
Đặt phòng
TRYP Mérida Medea Hotel
TRYP Mérida Medea Hotel

1.8km from Plaza de Espana
Merida area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Las Lomas Mérida
Las Lomas Mérida

2.9km from Plaza de Espana
Merida area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel & Boutique Spa Adealba
Hotel & Boutique Spa Adealba

128m from Plaza de Espana
Merida area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Parador de Mérida
Parador de Mérida

255m from Plaza de Espana
Merida area
Xem bản đồ
Đặt phòng
CAPITOLIO Apartamentos Turísticos
Xem bản đồ
Đặt phòng
Apartamento Turístico Casa Museo

510m from Plaza de Espana
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vettonia
Vettonia

525m from Plaza de Espana
Merida area
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Flor de Al-andalus
La Flor de Al-andalus

526m from Plaza de Espana
Merida area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Apartamento Tíbula Teatro

1.1km from Plaza de Espana
Merida area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Velada Mérida
Hotel Velada Mérida

1.2km from Plaza de Espana
Merida area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostal Las Abadias
Hostal Las Abadias

1.3km from Plaza de Espana
Merida area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tíbula City Apartamento Turistico

1.7km from Plaza de Espana
Merida area
Xem bản đồ
Đặt phòng