Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

05 Hotels near Bodega Medina Badajoz Spain best rates

  • :
Rusticae Hotel Casa Palacio Conde de la Corte
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Plaza Grande
Hotel Plaza Grande

404m from Bodega Medina
Zafra area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Huerta Honda
Huerta Honda

623m from Bodega Medina
Zafra area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Parador de Zafra
Parador de Zafra

633m from Bodega Medina
Zafra area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Cervantes
Hotel Cervantes

917m from Bodega Medina
Zafra area
Xem bản đồ
Đặt phòng