Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

82 Hotels near Fort San Pedro Cebu Island Philippines best rates

  • :
Sampaguita Suites Plaza Garcia
Sampaguita Suites Plaza Garcia

339m from Fort San Pedro
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Travelbee Business Inn
Travelbee Business Inn

535m from Fort San Pedro
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Sogo Cebu
Hotel Sogo Cebu

1.1km from Fort San Pedro
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Valley Hotel
Golden Valley Hotel

1.1km from Fort San Pedro
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
GV Tower Hotel
GV Tower Hotel

1.1km from Fort San Pedro
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Southpole Central Hotel
Southpole Central Hotel

1.1km from Fort San Pedro
Xem bản đồ
Đặt phòng
USDA Dormitory Hotel
USDA Dormitory Hotel

1.2km from Fort San Pedro
Xem bản đồ
Đặt phòng
Elicon House
Elicon House

1.2km from Fort San Pedro
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Gloria Residence Inn
La Gloria Residence Inn

1.3km from Fort San Pedro
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Teo-Fel Pension
Teo-Fel Pension

1.4km from Fort San Pedro
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Pier Cuatro
Hotel Pier Cuatro

1.6km from Fort San Pedro
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Well Hotel Cebu
Well Hotel Cebu

1.6km from Fort San Pedro
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Crown Port View Hotel
Crown Port View Hotel

1.7km from Fort San Pedro
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Residencia Luzviminda Pensionne
La Residencia Luzviminda Pensionne

1.7km from Fort San Pedro
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pacific Pensionne
Pacific Pensionne

1.7km from Fort San Pedro
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Palazzo Pensionne
Palazzo Pensionne

1.7km from Fort San Pedro
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Suites Ramos Tower
City Suites Ramos Tower

1.7km from Fort San Pedro
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dragon Home Inn
Dragon Home Inn

1.8km from Fort San Pedro
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Diplomat Hotel
Diplomat Hotel

1.8km from Fort San Pedro
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Allsons' Inn
Allsons' Inn

1.9km from Fort San Pedro
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng