Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

105 Hotels near Cebu Metropolitan Cathedral Cebu Island Philippines best rates

  • :
Sampaguita Suites Plaza Garcia
Sampaguita Suites Plaza Garcia

242m from Cebu Metropolitan Cathedral
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Travelbee Business Inn
Travelbee Business Inn

321m from Cebu Metropolitan Cathedral
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Sogo Cebu
Hotel Sogo Cebu

608m from Cebu Metropolitan Cathedral
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Valley Hotel
Golden Valley Hotel

627m from Cebu Metropolitan Cathedral
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Southpole Central Hotel
Southpole Central Hotel

649m from Cebu Metropolitan Cathedral
Xem bản đồ
Đặt phòng
GV Tower Hotel
GV Tower Hotel

657m from Cebu Metropolitan Cathedral
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
USDA Dormitory Hotel
USDA Dormitory Hotel

713m from Cebu Metropolitan Cathedral
Xem bản đồ
Đặt phòng
Elicon House
Elicon House

733m from Cebu Metropolitan Cathedral
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Gloria Residence Inn
La Gloria Residence Inn

887m from Cebu Metropolitan Cathedral
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Teo-Fel Pension
Teo-Fel Pension

950m from Cebu Metropolitan Cathedral
Xem bản đồ
Đặt phòng
Well Hotel Cebu
Well Hotel Cebu

1.2km from Cebu Metropolitan Cathedral
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pacific Pensionne
Pacific Pensionne

1.2km from Cebu Metropolitan Cathedral
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Residencia Luzviminda Pensionne
La Residencia Luzviminda Pensionne

1.2km from Cebu Metropolitan Cathedral
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Suites Ramos Tower
City Suites Ramos Tower

1.3km from Cebu Metropolitan Cathedral
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Palazzo Pensionne
Palazzo Pensionne

1.3km from Cebu Metropolitan Cathedral
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Diplomat Hotel
Diplomat Hotel

1.4km from Cebu Metropolitan Cathedral
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dragon Home Inn
Dragon Home Inn

1.4km from Cebu Metropolitan Cathedral
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Pier Cuatro
Hotel Pier Cuatro

1.5km from Cebu Metropolitan Cathedral
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
San Jose Pension
San Jose Pension

1.6km from Cebu Metropolitan Cathedral
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Allsons' Inn
Allsons' Inn

1.6km from Cebu Metropolitan Cathedral
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng