Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

23 Hotels near Our Lady of the Rule Church Cebu Island Philippines best rates

  • :
Good Vibes Guest House
Good Vibes Guest House

321m from Our Lady of the Rule Church
Lapu Lapu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
GV Hotels Lapu-lapu City
GV Hotels Lapu-lapu City

323m from Our Lady of the Rule Church
Lapu Lapu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chambre Hotel Mactan
Chambre Hotel Mactan

1.1km from Our Lady of the Rule Church
Xem bản đồ
Đặt phòng
Express Inn - Mactan Hotel
Express Inn - Mactan Hotel

1.1km from Our Lady of the Rule Church
Lapu Lapu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Crown Regency Suites Mactan
Crown Regency Suites Mactan

1.5km from Our Lady of the Rule Church
Lapu Lapu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mactan Pension House
Mactan Pension House

1.6km from Our Lady of the Rule Church
Lapu Lapu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ancestors Pension House
Ancestors Pension House

1.6km from Our Lady of the Rule Church
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ace Penzionne
Ace Penzionne

1.6km from Our Lady of the Rule Church
Lapu Lapu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dulcinea Hotel and Suites
Dulcinea Hotel and Suites

1.7km from Our Lady of the Rule Church
Lapu Lapu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Eloisa Royal Suites
Eloisa Royal Suites

1.8km from Our Lady of the Rule Church
Lapu Lapu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
R Suites
R Suites

2.1km from Our Lady of the Rule Church
Mandaue area
Xem bản đồ
Đặt phòng
BIG Hotel
BIG Hotel

2.2km from Our Lady of the Rule Church
Mandaue area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Goldberry Suites and Hotel
Goldberry Suites and Hotel

2.3km from Our Lady of the Rule Church
Lapu Lapu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pe're Aristo Guesthouse
Pe're Aristo Guesthouse

2.3km from Our Lady of the Rule Church
Mandaue area
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Bellavista Hotel
The Bellavista Hotel

2.4km from Our Lady of the Rule Church
Lapu Lapu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Cesario
Hotel Cesario

2.4km from Our Lady of the Rule Church
Lapu Lapu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Residenz Guesthouse
Residenz Guesthouse

2.4km from Our Lady of the Rule Church
Mandaue area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Andy Hotel
Andy Hotel

2.5km from Our Lady of the Rule Church
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dohera Hotel
Dohera Hotel

2.5km from Our Lady of the Rule Church
Mandaue area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Paulo Luna Resort

254m from Our Lady of the Rule Church
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng