Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

111 Hotels near Heritage of Cebu Monument Cebu Island Philippines best rates

  • :
Southpole Central Hotel
Southpole Central Hotel

496m from Heritage of Cebu Monument
Xem bản đồ
Đặt phòng
Elicon House
Elicon House

558m from Heritage of Cebu Monument
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Valley Hotel
Golden Valley Hotel

563m from Heritage of Cebu Monument
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
USDA Dormitory Hotel
USDA Dormitory Hotel

619m from Heritage of Cebu Monument
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sampaguita Suites Plaza Garcia
Sampaguita Suites Plaza Garcia

625m from Heritage of Cebu Monument
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Sogo Cebu
Hotel Sogo Cebu

640m from Heritage of Cebu Monument
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Travelbee Business Inn
Travelbee Business Inn

683m from Heritage of Cebu Monument
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
GV Tower Hotel
GV Tower Hotel

696m from Heritage of Cebu Monument
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Teo-Fel Pension
Teo-Fel Pension

746m from Heritage of Cebu Monument
Xem bản đồ
Đặt phòng
Well Hotel Cebu
Well Hotel Cebu

905m from Heritage of Cebu Monument
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Palazzo Pensionne
Palazzo Pensionne

956m from Heritage of Cebu Monument
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pacific Pensionne
Pacific Pensionne

988m from Heritage of Cebu Monument
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Gloria Residence Inn
La Gloria Residence Inn

1.0km from Heritage of Cebu Monument
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Suites Ramos Tower
City Suites Ramos Tower

1.0km from Heritage of Cebu Monument
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dragon Home Inn
Dragon Home Inn

1.0km from Heritage of Cebu Monument
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Diplomat Hotel
Diplomat Hotel

1.1km from Heritage of Cebu Monument
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
San Jose Pension
San Jose Pension

1.2km from Heritage of Cebu Monument
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Allsons' Inn
Allsons' Inn

1.2km from Heritage of Cebu Monument
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Pier Cuatro
Hotel Pier Cuatro

1.2km from Heritage of Cebu Monument
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Residencia Luzviminda Pensionne
La Residencia Luzviminda Pensionne

1.2km from Heritage of Cebu Monument
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng