Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

101 Hotels near Magellan's Cross Cebu Island Philippines best rates

  • :
Travelbee Business Inn
Travelbee Business Inn

96m from Magellan's Cross
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sampaguita Suites Plaza Garcia
Sampaguita Suites Plaza Garcia

109m from Magellan's Cross
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Sogo Cebu
Hotel Sogo Cebu

644m from Magellan's Cross
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
GV Tower Hotel
GV Tower Hotel

678m from Magellan's Cross
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Valley Hotel
Golden Valley Hotel

717m from Magellan's Cross
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Southpole Central Hotel
Southpole Central Hotel

782m from Magellan's Cross
Xem bản đồ
Đặt phòng
USDA Dormitory Hotel
USDA Dormitory Hotel

806m from Magellan's Cross
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Gloria Residence Inn
La Gloria Residence Inn

822m from Magellan's Cross
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Elicon House
Elicon House

868m from Magellan's Cross
Xem bản đồ
Đặt phòng
Teo-Fel Pension
Teo-Fel Pension

1.1km from Magellan's Cross
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Residencia Luzviminda Pensionne
La Residencia Luzviminda Pensionne

1.2km from Magellan's Cross
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Well Hotel Cebu
Well Hotel Cebu

1.3km from Magellan's Cross
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pacific Pensionne
Pacific Pensionne

1.4km from Magellan's Cross
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Suites Ramos Tower
City Suites Ramos Tower

1.4km from Magellan's Cross
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Diplomat Hotel
Diplomat Hotel

1.5km from Magellan's Cross
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Palazzo Pensionne
Palazzo Pensionne

1.5km from Magellan's Cross
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dragon Home Inn
Dragon Home Inn

1.6km from Magellan's Cross
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Pier Cuatro
Hotel Pier Cuatro

1.7km from Magellan's Cross
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
San Jose Pension
San Jose Pension

1.8km from Magellan's Cross
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Crown Regency Hotel and Towers
Crown Regency Hotel and Towers

1.8km from Magellan's Cross
Cebu area
Xem bản đồ
Đặt phòng