Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Khu vực

Found 310 hotels in Okinawa

  • :
Guesthouse CamCam Okinawa
Guesthouse Kerama
Grace Naha
Xem bản đồ
Đặt phòng
Little Asia – Hostel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Goyah-so Guesthouse
Andon Matsuokan
Andon Makishikan
Hotel Peace Land Naha
Xem bản đồ
Đặt phòng
Okinawa Sora House
Xem bản đồ
Đặt phòng
Okinawa guest house grand naha
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Stork
Xem bản đồ
Đặt phòng
Star Capsule
Hotel Sunset American
My Place
Okinawa Guest House Fushinuyauchi - Hostel
Guesthouse Yun-Tan
Xem bản đồ
Đặt phòng
Roco Inn Matsuyama
Xem bản đồ
Đặt phòng
APA Hotel Naha
Xem bản đồ
Đặt phòng
Naha Central Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng