Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

24 Hotels near Sanki Sliding Center Krasnodar Krai Russia best rates

  • :
Rixos Krasnaya Polyana Sochi
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gorki Plaza Hotel
Gorki Plaza Hotel

748m from Sanki Sliding Center
Sochi (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kompleks Privilegiya
Kompleks Privilegiya

856m from Sanki Sliding Center
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gorki Grand Hotel
Gorki Grand Hotel

859m from Sanki Sliding Center
Sochi (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gorki Panorama Hotel
Gorki Panorama Hotel

931m from Sanki Sliding Center
Sochi (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gorky Art Hotel
Gorky Art Hotel

953m from Sanki Sliding Center
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dolina 960
Dolina 960

970m from Sanki Sliding Center
Sochi (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Solís Sochi Hotel
Solís Sochi Hotel

1.0km from Sanki Sliding Center
Sochi (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Solis Sochi Suites
Solis Sochi Suites

1.0km from Sanki Sliding Center
Sochi (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gorky Gorod Apartments
Gorky Gorod Apartments

1.0km from Sanki Sliding Center
Sochi (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sochi Marriott Krasnaya Polyana Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
HELIOPARK Freestyle Rosa Khutor
HELIOPARK Freestyle Rosa Khutor

1.8km from Sanki Sliding Center
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mercure Rosa Khutor Hotel
Mercure Rosa Khutor Hotel

2.0km from Sanki Sliding Center
Sochi (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Valset apartments by HELIOPARK
Valset apartments by HELIOPARK

2.1km from Sanki Sliding Center
Xem bản đồ
Đặt phòng
Park Inn by Radisson Rosa Khutor
Xem bản đồ
Đặt phòng
Radisson Rosa Khutor
Radisson Rosa Khutor

2.5km from Sanki Sliding Center
Sochi (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Swissotel Sochi Krasnaya Polyana
Xem bản đồ
Đặt phòng
Piramida
Piramida

940m from Sanki Sliding Center
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Gala-Alpik

1.0km from Sanki Sliding Center
Sochi (and vicinity) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Vertical

1.3km from Sanki Sliding Center
Xem bản đồ
Đặt phòng