Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

15 Hotels near Santos Beach Western Cape South Africa best rates

  • :
Santos Express Train Lodge - Hostel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Aquamarine Guest House
Aquamarine Guest House

579m from Santos Beach
Xem bản đồ
Đặt phòng
Protea Hotel Mossel Bay
Protea Hotel Mossel Bay

699m from Santos Beach
Mossel Bay area
Xem bản đồ
Đặt phòng
94 on Roger
94 on Roger

1.2km from Santos Beach
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Portao Diaz
Hotel Portao Diaz

1.8km from Santos Beach
Mossel Bay area
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Point Hotel
The Point Hotel

2.0km from Santos Beach
Mossel Bay area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Edward Charles Manor
Edward Charles Manor

520m from Santos Beach
Mossel Bay area
Xem bản đồ
Đặt phòng
De Bakke Terraces

895m from Santos Beach
Mossel Bay area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bar T Nique Guest House
Bar T Nique Guest House

1.3km from Santos Beach
Mossel Bay area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Linkside 2
Linkside 2

1.4km from Santos Beach
Mossel Bay area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dolphin House Backpackers

1.6km from Santos Beach
Mossel Bay area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Perna Perna Mossel Bay

1.7km from Santos Beach
Mossel Bay area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Point Village Hotel
Point Village Hotel

2.0km from Santos Beach
Mossel Bay area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mossel Bay Guest House

1.4km from Santos Beach
Mossel Bay area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mossel Bay Golf Lodge

1.5km from Santos Beach
Mossel Bay area
Xem bản đồ
Đặt phòng