Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Khu vực

Found 39 hotels in Northern Cape

  • :
The Dream Lodge
Diggies Lodge
Xem bản đồ
Đặt phòng
Road Lodge Kimberley
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kathu Inn
Xem bản đồ
Đặt phòng
Protea Hotel Kimberley
Xem bản đồ
Đặt phòng
River City Inn
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kimberley Manor Guesthouse
Xem bản đồ
Đặt phòng
River Place Manor
Xem bản đồ
Đặt phòng
Protea Hotel Upington
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dundi Lodge Augrabies Falls
Xem bản đồ
Đặt phòng
Protea Hotel Oasis
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tutwa Desert Lodge
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Diamond Lodge
Xem bản đồ
Đặt phòng
Savoy Hotel Kimberley
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vergelegen Guest House
Xem bản đồ
Đặt phòng
African Vineyard Guest House
Xem bản đồ
Đặt phòng