Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

06 Hotels near 1820 Settlers National Monument Eastern Cape South Africa best rates

  • :
11 Worcester-on-Durban
11 Worcester-on-Durban

1.2km from 1820 Settlers National Monument
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bartholomew's Loft
Bartholomew's Loft

1.2km from 1820 Settlers National Monument
Grahamstown area
Xem bản đồ
Đặt phòng
30 on Oatlands Road
30 on Oatlands Road

1.9km from 1820 Settlers National Monument
Grahamstown area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jenny's Guest House
Jenny's Guest House

2.4km from 1820 Settlers National Monument
Xem bản đồ
Đặt phòng
Frontier Country Hotel

1.4km from 1820 Settlers National Monument
Grahamstown area
Xem bản đồ
Đặt phòng
8A Grahamstown

1.8km from 1820 Settlers National Monument
Grahamstown area
Xem bản đồ
Đặt phòng