Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Mức giá

04 Hotels near Centrum Washington United States of America best rates

  • :
Blue Gull Inn Bed and Breakfast
Blue Gull Inn Bed and Breakfast

2.2km from Centrum
Xem bản đồ
Đặt phòng
Port Townsend Inn
Port Townsend Inn

2.7km from Centrum
Xem bản đồ
Đặt phòng
Huber's Inn Port Townsend

2.8km from Centrum
Xem bản đồ
Đặt phòng
Aladdin Motor Inn
Aladdin Motor Inn

2.8km from Centrum
Puget Sound area
Xem bản đồ
Đặt phòng