Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

12 Hotels near Pacific Tsunami Museum Hawaii United States of America best rates

  • :
Hilltop Legacy Vacation Rental
Xem bản đồ
Đặt phòng
Castle Hilo Hawaiian Hotel
Castle Hilo Hawaiian Hotel

2.2km from Pacific Tsunami Museum
Hawaii (The Big Island) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Uncle Billy's Hilo Bay Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hilo Naniloa Hotel
Hilo Naniloa Hotel

2.3km from Pacific Tsunami Museum
Hawaii (The Big Island) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hilo Seaside Hotel
Hilo Seaside Hotel

2.5km from Pacific Tsunami Museum
Hawaii (The Big Island) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kama'aina Inn Downtown
Kama'aina Inn Downtown

419m from Pacific Tsunami Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wild Ginger Inn Hostel
Wild Ginger Inn Hostel

509m from Pacific Tsunami Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wild Ginger Inn Hotel
Wild Ginger Inn Hotel

516m from Pacific Tsunami Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dolphin Bay Hotel
Dolphin Bay Hotel

571m from Pacific Tsunami Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hale Kawehi
Hale Kawehi

1.7km from Pacific Tsunami Museum
Hawaii (The Big Island) area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hilo Reeds Bay Hotel
Hilo Reeds Bay Hotel

2.4km from Pacific Tsunami Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hilo Reeds Bay Hotel

2.5km from Pacific Tsunami Museum
Xem bản đồ
Đặt phòng