Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

187 Hotels near St. John's Fort Malacca Malaysia best rates

  • :
Arenaa Deluxe Boutique Hotel
Arenaa Deluxe Boutique Hotel

136m from St. John's Fort
Malacca area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Angsana Hotel
Angsana Hotel

368m from St. John's Fort
Malacca area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel QM Inn
Hotel QM Inn

414m from St. John's Fort
Malacca area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Malacca Hotel Apartment
Malacca Hotel Apartment

439m from St. John's Fort
Malacca area
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Settlement Hotel
The Settlement Hotel

492m from St. John's Fort
Malacca area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Temasek Hotel
Temasek Hotel

502m from St. John's Fort
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Suria Malaqa
Hotel Suria Malaqa

533m from St. John's Fort
Malacca area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Coastal Park Hotel
Coastal Park Hotel

571m from St. John's Fort
Malacca area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Home Sweet Home
Home Sweet Home

615m from St. John's Fort
Malacca area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sunshine Inn Malacca
Sunshine Inn Malacca

667m from St. John's Fort
Malacca area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Ninety Six Melaka Raya
Hotel Ninety Six Melaka Raya

671m from St. John's Fort
Malacca area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Malacca Services Apartment
Malacca Services Apartment

698m from St. John's Fort
Malacca area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sunshine Inn Plus
Sunshine Inn Plus

756m from St. John's Fort
Malacca area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Bay Hotel
Golden Bay Hotel

761m from St. John's Fort
Malacca area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Coastal Park Apartments
Coastal Park Apartments

855m from St. John's Fort
Malacca area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hallmark Crown Hotel
Hallmark Crown Hotel

865m from St. John's Fort
Malacca area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Time Hotel Melaka
Time Hotel Melaka

910m from St. John's Fort
Malacca area
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Explorer
The Explorer

931m from St. John's Fort
Malacca area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Midcity Hotel Melaka
Midcity Hotel Melaka

934m from St. John's Fort
Malacca area
Xem bản đồ
Đặt phòng
HYJ Homestay
HYJ Homestay

995m from St. John's Fort
Malacca area
Xem bản đồ
Đặt phòng