Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Mức giá

02 Hotels near Kelab Golf Desa Besut Kuala Terengganu - Terengganu Malaysia best rates

  • :
Samudera Hotel
Samudera Hotel

2.9km from Kelab Golf Desa Besut
Kuala Besut area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Arwana Perhentian Eco & Beach Resort

2.7km from Kelab Golf Desa Besut
Kuala Besut area
Xem bản đồ
Đặt phòng