Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Mức giá

01 Hotels near Paka Mosque Kuala Terengganu - Terengganu Malaysia best rates

  • :
The Qamar Paka
The Qamar Paka

699m from Paka Mosque
Paka area
Xem bản đồ
Đặt phòng