Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

24 Hotels near Istana Maziah Kuala Terengganu - Terengganu Malaysia best rates

  • :
Hotel YT Midtown
Hotel YT Midtown

373m from Istana Maziah
Kuala Terengganu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
DJ Citi Point Hotel
DJ Citi Point Hotel

427m from Istana Maziah
Kuala Terengganu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Puteri Hotel
Grand Puteri Hotel

468m from Istana Maziah
Kuala Terengganu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Indah
Hotel Indah

550m from Istana Maziah
Kuala Terengganu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Mini Indah
Hotel Mini Indah

573m from Istana Maziah
Kuala Terengganu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
KT Chinatown Lodge
KT Chinatown Lodge

630m from Istana Maziah
Xem bản đồ
Đặt phòng
J Suites Hotel
J Suites Hotel

929m from Istana Maziah
Kuala Terengganu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Seri Malaysia Kuala Terengganu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Tanjong Vista
Hotel Tanjong Vista

1.2km from Istana Maziah
Kuala Terengganu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
KT Traveller's Inn
KT Traveller's Inn

1.3km from Istana Maziah
Kuala Terengganu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Asia Premium Hotel
Asia Premium Hotel

1.3km from Istana Maziah
Kuala Terengganu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ming Star Hotel
Ming Star Hotel

1.3km from Istana Maziah
Kuala Terengganu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ming Paragon Hotel and Spa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Duyong Marina & Resort
Xem bản đồ
Đặt phòng
Primula Beach Hotel
Primula Beach Hotel

1.6km from Istana Maziah
Kuala Terengganu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Noor Arfa River Chalet
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Grand Continental Kuala Terengganu
Xem bản đồ
Đặt phòng
FELDA Residence Kuala Terengganu
Xem bản đồ
Đặt phòng
KT Beach Resort

1.3km from Istana Maziah
Kuala Terengganu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng