Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

27 Hotels near Royal Plaza Surabaya East Java Indonesia best rates

  • :
The Alana Surabaya
The Alana Surabaya

1.2km from Royal Plaza Surabaya
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
TS Suites Surabaya
TS Suites Surabaya

1.7km from Royal Plaza Surabaya
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Oval Surabaya
Hotel Oval Surabaya

1.7km from Royal Plaza Surabaya
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zoom Hotels
Zoom Hotels

1.7km from Royal Plaza Surabaya
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ibis Styles Surabaya Jemursari
Ibis Styles Surabaya Jemursari

1.7km from Royal Plaza Surabaya
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Novotel Surabaya Hotel & Suites
Novotel Surabaya Hotel & Suites

1.8km from Royal Plaza Surabaya
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Santika Jemursari
Hotel Santika Jemursari

1.8km from Royal Plaza Surabaya
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
POP! Hotel Diponegoro Surabaya
POP! Hotel Diponegoro Surabaya

1.8km from Royal Plaza Surabaya
Xem bản đồ
Đặt phòng
Yello Hotel Jemursari
Yello Hotel Jemursari

1.9km from Royal Plaza Surabaya
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Darmo Suite
Grand Darmo Suite

2.0km from Royal Plaza Surabaya
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Singgasana Hotel Surabaya
Singgasana Hotel Surabaya

2.0km from Royal Plaza Surabaya
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Luminor Hotel Jemursari
Luminor Hotel Jemursari

2.1km from Royal Plaza Surabaya
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
d'Season Hotel
d'Season Hotel

2.2km from Royal Plaza Surabaya
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zest Hotel Jemursari
Zest Hotel Jemursari

2.5km from Royal Plaza Surabaya
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Ciputra World Surabaya
Hotel Ciputra World Surabaya

2.5km from Royal Plaza Surabaya
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Best Western Papilio Hotel
Best Western Papilio Hotel

2.6km from Royal Plaza Surabaya
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Quest Hotel Surabaya
Quest Hotel Surabaya

2.7km from Royal Plaza Surabaya
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Providence Homestay
Providence Homestay

2.8km from Royal Plaza Surabaya
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Narita Hotel Surabaya
Narita Hotel Surabaya

2.8km from Royal Plaza Surabaya
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
ARTOTEL
ARTOTEL

2.8km from Royal Plaza Surabaya
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng