Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

78 Hotels near Surabaya Plaza Shopping Mall East Java Indonesia best rates

  • :
Hotel ELMI Surabaya
Hotel ELMI Surabaya

83m from Surabaya Plaza Shopping Mall
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Surabaya Suite Hotel
Surabaya Suite Hotel

90m from Surabaya Plaza Shopping Mall
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Garden Palace Hotel Surabaya
Garden Palace Hotel Surabaya

202m from Surabaya Plaza Shopping Mall
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel 88 Embong Kenongo
Hotel 88 Embong Kenongo

276m from Surabaya Plaza Shopping Mall
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
The WIN hotel
The WIN hotel

354m from Surabaya Plaza Shopping Mall
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sahid Hotel Surabaya
Sahid Hotel Surabaya

400m from Surabaya Plaza Shopping Mall
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cleo Walikota Surabaya
Cleo Walikota Surabaya

575m from Surabaya Plaza Shopping Mall
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
My Studio Hotel Surabaya - Backpacker
My Studio Hotel Surabaya - Backpacker

650m from Surabaya Plaza Shopping Mall
Xem bản đồ
Đặt phòng
Maumu Hotel and Lounge
Maumu Hotel and Lounge

659m from Surabaya Plaza Shopping Mall
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Inna Simpang
Inna Simpang

746m from Surabaya Plaza Shopping Mall
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
G Suites Hotel
G Suites Hotel

777m from Surabaya Plaza Shopping Mall
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bekizaar Hotel
Bekizaar Hotel

825m from Surabaya Plaza Shopping Mall
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Citihub Hotel @ Tunjungan
Citihub Hotel @ Tunjungan

828m from Surabaya Plaza Shopping Mall
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Grand Sumatera
Hotel Grand Sumatera

843m from Surabaya Plaza Shopping Mall
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
International Homestay Surabaya
International Homestay Surabaya

855m from Surabaya Plaza Shopping Mall
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
POP! Hotel Gubeng Surabaya
POP! Hotel Gubeng Surabaya

859m from Surabaya Plaza Shopping Mall
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pullman Surabaya City Centre
Pullman Surabaya City Centre

860m from Surabaya Plaza Shopping Mall
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
HARRIS Hotel & Conventions Gubeng Surabaya
HARRIS Hotel & Conventions Gubeng Surabaya

862m from Surabaya Plaza Shopping Mall
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Midtown Hotel
Midtown Hotel

865m from Surabaya Plaza Shopping Mall
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Santika Premiere Gubeng - Surabaya
Hotel Santika Premiere Gubeng - Surabaya

866m from Surabaya Plaza Shopping Mall
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng