Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

17 Hotels near Ampel Mosque East Java Indonesia best rates

  • :
Grand Kalimas Hotel
Grand Kalimas Hotel

188m from Ampel Mosque
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Andalus Hotel
Andalus Hotel

423m from Ampel Mosque
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Quds Royal Hotel
Quds Royal Hotel

468m from Ampel Mosque
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pesonna Surabaya Hotel
Pesonna Surabaya Hotel

494m from Ampel Mosque
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
ibis Surabaya Rajawali
ibis Surabaya Rajawali

974m from Ampel Mosque
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
HOS Homestay
HOS Homestay

1.2km from Ampel Mosque
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
New Grand Park Hotel
New Grand Park Hotel

1.2km from Ampel Mosque
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Pacific
Hotel Pacific

1.3km from Ampel Mosque
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
POP! Hotel Stasiun Kota
POP! Hotel Stasiun Kota

1.3km from Ampel Mosque
Xem bản đồ
Đặt phòng
Citihub Hotel @Pecindilan, Surabaya
Citihub Hotel @Pecindilan, Surabaya

1.7km from Ampel Mosque
Xem bản đồ
Đặt phòng
Veni Vidi Vici (V3 Hotel)
Veni Vidi Vici (V3 Hotel)

2.2km from Ampel Mosque
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Airy Bubutan Tambak Bayan 17 Surabaya
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel 88 Embong Malang
Hotel 88 Embong Malang

2.5km from Ampel Mosque
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Midtown Xpress Kusuma Bangsa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZEN Rooms Kusuma Bangsa

2.8km from Ampel Mosque
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng