Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

08 Hotels near Airlangga University East Java Indonesia best rates

  • :
Grace Setia Hotel
Grace Setia Hotel

1.1km from Airlangga University
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Swiss-Belinn Manyar
Swiss-Belinn Manyar

2.0km from Airlangga University
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Everbright Hotel
Everbright Hotel

2.2km from Airlangga University
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Evora Hotel
Evora Hotel

2.5km from Airlangga University
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oriza Hotel Surabaya
Oriza Hotel Surabaya

2.6km from Airlangga University
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gunawangsa Manyar Hotel Surabaya
Gunawangsa Manyar Hotel Surabaya

2.8km from Airlangga University
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
CoreHotel Bonnet

2.4km from Airlangga University
Surabaya area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng