Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

14 Hotels near Jawa Timur Park 2 East Java Indonesia best rates

  • :
Villa Banana Jatim Park
Villa Banana Jatim Park

99m from Jawa Timur Park 2
Batu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Villaku Batu
The Villaku Batu

142m from Jawa Timur Park 2
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sakinah Villa Batu
Sakinah Villa Batu

1.1km from Jawa Timur Park 2
Xem bản đồ
Đặt phòng
Villa Green Apple Batu
Villa Green Apple Batu

1.1km from Jawa Timur Park 2
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Surya Indah
Hotel Surya Indah

1.3km from Jawa Timur Park 2
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zamzam Hotel and Convention
Zamzam Hotel and Convention

1.5km from Jawa Timur Park 2
Batu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kusuma Agrowisata
Kusuma Agrowisata

1.6km from Jawa Timur Park 2
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Gradia 1
Hotel Gradia 1

1.9km from Jawa Timur Park 2
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Gradia 2
Hotel Gradia 2

2.0km from Jawa Timur Park 2
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Singhasari Resort
The Singhasari Resort

2.3km from Jawa Timur Park 2
Batu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Arjuna Kota Batu
Arjuna Kota Batu

2.6km from Jawa Timur Park 2
Batu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
De Wahyu Hotel
De Wahyu Hotel

2.7km from Jawa Timur Park 2
Batu area
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Batu Villas - Hostel
The Batu Villas - Hostel

1.3km from Jawa Timur Park 2
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Selecta

2.5km from Jawa Timur Park 2
Xem bản đồ
Đặt phòng