Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

109 Hotels near Kahal Shalom Synagogue Dodecanese Islands Greece best rates

  • :
Via Via Hotel
Via Via Hotel

52m from Kahal Shalom Synagogue
Xem bản đồ
Đặt phòng
Domus Rodos Hotel
Domus Rodos Hotel

58m from Kahal Shalom Synagogue
Rhodes Island area
Xem bản đồ
Đặt phòng
In Camera Art Boutique Hotel
In Camera Art Boutique Hotel

124m from Kahal Shalom Synagogue
Xem bản đồ
Đặt phòng
Evdokia Boutique Hotel
Evdokia Boutique Hotel

125m from Kahal Shalom Synagogue
Rhodes Island area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Elafusa Luxury Apartment
Elafusa Luxury Apartment

182m from Kahal Shalom Synagogue
Xem bản đồ
Đặt phòng
Minos Pension
Minos Pension

195m from Kahal Shalom Synagogue
Rhodes Island area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Knights of the Old Town
Knights of the Old Town

249m from Kahal Shalom Synagogue
Xem bản đồ
Đặt phòng
Avalon Boutique Hotel
Avalon Boutique Hotel

259m from Kahal Shalom Synagogue
Rhodes Island area
Xem bản đồ
Đặt phòng
KÓKKINI PORTA ROSSA
KÓKKINI PORTA ROSSA

291m from Kahal Shalom Synagogue
Rhodes Island area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Musses
Musses

297m from Kahal Shalom Synagogue
Xem bản đồ
Đặt phòng
Saint Michel Hotel
Saint Michel Hotel

298m from Kahal Shalom Synagogue
Xem bản đồ
Đặt phòng
Medieval Villa
Medieval Villa

310m from Kahal Shalom Synagogue
Rhodes Island area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Allegory Boutique Hotel
Allegory Boutique Hotel

340m from Kahal Shalom Synagogue
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nikos Takis Fashion Hotel
Nikos Takis Fashion Hotel

358m from Kahal Shalom Synagogue
Xem bản đồ
Đặt phòng
Old Town Roloi House
Old Town Roloi House

367m from Kahal Shalom Synagogue
Xem bản đồ
Đặt phòng
3 Charites Old Town
3 Charites Old Town

380m from Kahal Shalom Synagogue
Xem bản đồ
Đặt phòng
S. Nikolis Hotel & Apartments
S. Nikolis Hotel & Apartments

381m from Kahal Shalom Synagogue
Xem bản đồ
Đặt phòng
Spirit Of The Knights Boutique
Spirit Of The Knights Boutique

436m from Kahal Shalom Synagogue
Xem bản đồ
Đặt phòng
Domus Studios
Domus Studios

447m from Kahal Shalom Synagogue
Rhodes Island area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Saint George Studios
Saint George Studios

496m from Kahal Shalom Synagogue
Rhodes Island area
Xem bản đồ
Đặt phòng