Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Tiện nghi khách sạn

39 Hotels near Trung Bo church in Hue

  • :
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Jasmine Hue Hotel

973m from Trung Bo church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Moonlight Hotel Hue

1.0km from Trung Bo church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Executive floorFamily RoomMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Orchid Hotel Hue

1.1km from Trung Bo church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolPool for KidMeeting Facilities
Đặt phòng
Asia Hotel Hue

1.2km from Trung Bo church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Midtown Hotel Hue

1.2km from Trung Bo church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Ideal Hotel Hue

1.2km from Trung Bo church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming Pool
Đặt phòng
Hai Au Hotel

1.2km from Trung Bo church
Xem bản đồ
Đặt phòng
Romance Hotel Hue

1.3km from Trung Bo church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Villa Hue Hotel

1.3km from Trung Bo church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Imperial Hotel Hue

1.3km from Trung Bo church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolExecutive floorPool for KidMeeting Facilities
Đặt phòng
Duy Tan Hotel Hue

1.3km from Trung Bo church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gold Hotel Hue

1.4km from Trung Bo church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Vina Hotel Hue

1.4km from Trung Bo church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Duy Tan 2 Hotel Hue

1.5km from Trung Bo church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Cherish Hue Hotel

1.5km from Trung Bo church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng