Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Tiện nghi khách sạn

39 Hotels near Phuong Duc church in Hue

  • :
Hue Ecolodge

1.0km from Phuong Duc church
Xem bản đồ
Đặt phòng
Green Hotel Hue

2.5km from Phuong Duc church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolInside Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolPool for KidMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Mondial Hotel Hue

2.8km from Phuong Duc church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolPool for KidMeeting Facilities
Xem giá nhanh Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolPool for Kid
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming Pool
Đặt phòng
Thanh Lich Hotel

3.5km from Phuong Duc church
Other area
Xem bản đồ
Inside Swimming PoolFamily RoomShuttle BusMeeting Facilities
Đặt phòng
Alba Hotel

3.7km from Phuong Duc church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
ÊMM Hotel Huế

3.8km from Phuong Duc church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolPool for KidMeeting Facilities
Đặt phòng
Heritage Hotel Hue

3.8km from Phuong Duc church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Imperial Hotel Hue

4.0km from Phuong Duc church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolExecutive floorPool for KidMeeting Facilities
Đặt phòng
Duy Tan Hotel Hue

4.0km from Phuong Duc church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vinpearl Hue Hotel

4.2km from Phuong Duc church
Xem bản đồ
Inside Swimming PoolFamily Room
Xem giá nhanh Đặt phòng
Park View Hotel Hue

4.2km from Phuong Duc church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolPool for Kid
Đặt phòng
Eldora Hotel Hue

4.2km from Phuong Duc church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Cherish Hue Hotel

4.2km from Phuong Duc church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Alba Spa Hotel

4.3km from Phuong Duc church
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng