Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Tiện nghi khách sạn

39 Hotels near Hoan My Hospital Hue in Hue

  • :
Hue Serene Palace Hotel

517m from Hoan My Hospital Hue
Hue City Central area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Gold Hotel Hue

532m from Hoan My Hospital Hue
Hue City Central area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Thanh Lich 2 Hotel Hue

619m from Hoan My Hospital Hue
Hue City Central area
Xem bản đồ
Executive floorFamily RoomMeeting Facilities
Đặt phòng
Vina Hotel Hue

677m from Hoan My Hospital Hue
Hue City Central area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Rosaleen Boutique Hue Hotel

718m from Hoan My Hospital Hue
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolPool for KidMeeting Facilities
Đặt phòng
Orchid Hotel Hue

720m from Hoan My Hospital Hue
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Jasmine Hue Hotel

742m from Hoan My Hospital Hue
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Romance Hotel Hue

792m from Hoan My Hospital Hue
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Asia Hotel Hue

820m from Hoan My Hospital Hue
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Moonlight Hotel Hue

829m from Hoan My Hospital Hue
Hue City Central area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hai Au Hotel

834m from Hoan My Hospital Hue
Xem bản đồ
Đặt phòng
Villa Hue Hotel

860m from Hoan My Hospital Hue
Hue City Central area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Ideal Hotel Hue

870m from Hoan My Hospital Hue
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming Pool
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Midtown Hotel Hue

911m from Hoan My Hospital Hue
Hue City Central area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
The Sunriver Boutique Hotel

930m from Hoan My Hospital Hue
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Duy Tan 2 Hotel Hue

1.0km from Hoan My Hospital Hue
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Alba Spa Hotel

1.1km from Hoan My Hospital Hue
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Cherish Hue Hotel

1.1km from Hoan My Hospital Hue
Hue City Central area
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Eldora Hotel Hue

1.1km from Hoan My Hospital Hue
Hue City Central area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng