Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Điểm du lịch gần đây

08 Hotels near Basilica La Dolorosa Imbabura Ecuador best rates

  • :
Hotel Master's Suite
Hotel Master's Suite

235m from Basilica La Dolorosa
Ibarra area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Plaza Victoria
Hotel Plaza Victoria

200m from Basilica La Dolorosa
Ibarra area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostal Fevilamir
Hostal Fevilamir

481m from Basilica La Dolorosa
Ibarra area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel La Giralda

764m from Basilica La Dolorosa
Ibarra area
Xem bản đồ
Đặt phòng
HOTEL AJAVI
HOTEL AJAVI

1.1km from Basilica La Dolorosa
Ibarra area
Xem bản đồ
Đặt phòng
HOTEL AJAVI

1.2km from Basilica La Dolorosa
Ibarra area
Xem bản đồ
Đặt phòng
San Andrés Lodge & Spa
San Andrés Lodge & Spa

2.1km from Basilica La Dolorosa
Ibarra area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hacienda Chorlavi
Hacienda Chorlavi

2.3km from Basilica La Dolorosa
Ibarra area
Xem bản đồ
Đặt phòng