Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Điểm du lịch gần đây

08 Hotels near La Piedra Chapetona Imbabura Ecuador best rates

  • :
Hotel Master's Suite
Hotel Master's Suite

1.1km from La Piedra Chapetona
Ibarra area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Plaza Victoria
Hotel Plaza Victoria

1.1km from La Piedra Chapetona
Ibarra area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostal Fevilamir
Hostal Fevilamir

1.3km from La Piedra Chapetona
Ibarra area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel La Giralda

1.5km from La Piedra Chapetona
Ibarra area
Xem bản đồ
Đặt phòng
HOTEL AJAVI
HOTEL AJAVI

1.9km from La Piedra Chapetona
Ibarra area
Xem bản đồ
Đặt phòng
HOTEL AJAVI

2.0km from La Piedra Chapetona
Ibarra area
Xem bản đồ
Đặt phòng
San Andrés Lodge & Spa
San Andrés Lodge & Spa

2.3km from La Piedra Chapetona
Ibarra area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hacienda Chorlavi
Hacienda Chorlavi

2.6km from La Piedra Chapetona
Ibarra area
Xem bản đồ
Đặt phòng