Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

72 Hotels near Carlsberg Brewery Visitors Centre Copenhagen Denmark best rates

  • :
Frederiksberg Mansion B&B
Frederiksberg Mansion B&B

571m from Carlsberg Brewery Visitors Centre
Frederiksberg area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Sct Thomas
Hotel Sct Thomas

1.3km from Carlsberg Brewery Visitors Centre
Frederiksberg area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Centre
Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Centre

1.4km from Carlsberg Brewery Visitors Centre
Frederiksberg area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Scandic Sydhavnen
Scandic Sydhavnen

1.6km from Carlsberg Brewery Visitors Centre
Copenhagen area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Savoy Hotel
Savoy Hotel

1.7km from Carlsberg Brewery Visitors Centre
Copenhagen area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Copenhagen Crown
Hotel Copenhagen Crown

1.7km from Carlsberg Brewery Visitors Centre
Copenhagen area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Viktoria
Hotel Viktoria

1.7km from Carlsberg Brewery Visitors Centre
Copenhagen area
Xem bản đồ
Đặt phòng
CABINN Express
CABINN Express

1.8km from Carlsberg Brewery Visitors Centre
Frederiksberg area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Comfort Hotel Vesterbro
Comfort Hotel Vesterbro

1.9km from Carlsberg Brewery Visitors Centre
Copenhagen area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Scandic Copenhagen
Scandic Copenhagen

1.9km from Carlsberg Brewery Visitors Centre
Copenhagen area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Best Western Hotel Hebron
Best Western Hotel Hebron

2.0km from Carlsberg Brewery Visitors Centre
Copenhagen area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zleep Hotel Copenhagen City
Zleep Hotel Copenhagen City

2.0km from Carlsberg Brewery Visitors Centre
Copenhagen area
Xem bản đồ
Đặt phòng
First Hotel Excelsior
First Hotel Excelsior

2.0km from Carlsberg Brewery Visitors Centre
Copenhagen area
Xem bản đồ
Đặt phòng
First Hotel Mayfair
First Hotel Mayfair

2.0km from Carlsberg Brewery Visitors Centre
Copenhagen area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Annex Copenhagen
Annex Copenhagen

2.0km from Carlsberg Brewery Visitors Centre
Copenhagen area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Absalon Hotel
Absalon Hotel

2.0km from Carlsberg Brewery Visitors Centre
Copenhagen area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Scandic Webers
Scandic Webers

2.0km from Carlsberg Brewery Visitors Centre
Copenhagen area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Urban House
Urban House

2.0km from Carlsberg Brewery Visitors Centre
Copenhagen area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Copenhagen Star Hotel
Copenhagen Star Hotel

2.0km from Carlsberg Brewery Visitors Centre
Copenhagen area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Hotel
Grand Hotel

2.0km from Carlsberg Brewery Visitors Centre
Copenhagen area
Xem bản đồ
Đặt phòng