Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

237 Hotels near Soaring Dragon Fish Statue Kaohsiung Taiwan best rates

  • :
The Ambassador Hotel Kaohsiung
The Ambassador Hotel Kaohsiung

103m from Soaring Dragon Fish Statue
Kaohsiung area
Xem bản đồ
Đặt phòng
The River Fashion Hotel
The River Fashion Hotel

183m from Soaring Dragon Fish Statue
Kaohsiung area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Kingdom
Hotel Kingdom

358m from Soaring Dragon Fish Statue
Kaohsiung area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fullon Hotel Kaohsiung
Fullon Hotel Kaohsiung

359m from Soaring Dragon Fish Statue
Kaohsiung area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zhong Zheng Hotel
Zhong Zheng Hotel

401m from Soaring Dragon Fish Statue
Kaohsiung area
Xem bản đồ
Đặt phòng
F Hotel Kaohsiung
F Hotel Kaohsiung

412m from Soaring Dragon Fish Statue
Xem bản đồ
Đặt phòng
Legend Hotel Pier 2
Legend Hotel Pier 2

431m from Soaring Dragon Fish Statue
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chateau de Chine Hotel Kaohsiung
Chateau de Chine Hotel Kaohsiung

510m from Soaring Dragon Fish Statue
Kaohsiung area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Royal Group Hotel Wu Fu Branch
Royal Group Hotel Wu Fu Branch

595m from Soaring Dragon Fish Statue
Kaohsiung area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Holiday Garden Hotel
Holiday Garden Hotel

630m from Soaring Dragon Fish Statue
Kaohsiung area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Citysuites Kaohsiung Pier2
Citysuites Kaohsiung Pier2

636m from Soaring Dragon Fish Statue
Xem bản đồ
Đặt phòng
Starhaus Hotel
Starhaus Hotel

641m from Soaring Dragon Fish Statue
Kaohsiung area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Harmony Hotel
Harmony Hotel

645m from Soaring Dragon Fish Statue
Kaohsiung area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shihzuwan Hotel Love River
Shihzuwan Hotel Love River

655m from Soaring Dragon Fish Statue
Xem bản đồ
Đặt phòng
MR. SU HOTEL
MR. SU HOTEL

706m from Soaring Dragon Fish Statue
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jun Long Business Hotel
Jun Long Business Hotel

712m from Soaring Dragon Fish Statue
Kaohsiung area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Hi Lai Hotel
Grand Hi Lai Hotel

721m from Soaring Dragon Fish Statue
Kaohsiung area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wo Chia Hotel
Wo Chia Hotel

736m from Soaring Dragon Fish Statue
Kaohsiung area
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Suites - Kaohsiung Chenai
City Suites - Kaohsiung Chenai

740m from Soaring Dragon Fish Statue
Kaohsiung area
Xem bản đồ
Đặt phòng
FX INN Kaohsiung Zhonghua Road Branch
FX INN Kaohsiung Zhonghua Road Branch

766m from Soaring Dragon Fish Statue
Kaohsiung area
Xem bản đồ
Đặt phòng