Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Tiện nghi khách sạn

237 Hotels near Chi Lang Stadium in Da Nang

  • :
GiaNy hotel

162m from Chi Lang Stadium
City center / Airport area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Family Room
Đặt phòng
Louis Hotel

194m from Chi Lang Stadium
City center / Airport area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Royal Star Hotel

492m from Chi Lang Stadium
Han River area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
An Nam Hotel

499m from Chi Lang Stadium
City center / Airport area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Danang Backpackers Hostel

506m from Chi Lang Stadium
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dana Pearl Hotel

546m from Chi Lang Stadium
City center / Airport area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Manger Village

616m from Chi Lang Stadium
City center / Airport area
Xem bản đồ
Family RoomMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Fulmar Hotel

694m from Chi Lang Stadium
Han River area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolInside Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng