Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Tiện nghi khách sạn

238 Hotels near Chicken Cathedral in Da Nang

  • :
Bamboo Green Hotel

63m from Chicken Cathedral
Han River area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Cherie Hotel Danang

65m from Chicken Cathedral
Han River area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Inside Swimming PoolFamily Room
Đặt phòng
Centre Danang Hotel

136m from Chicken Cathedral
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mayana Hotel Da Nang

154m from Chicken Cathedral
Han River area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Happy Day Hotel Danang

159m from Chicken Cathedral
Han River area
Xem bản đồ
Đặt phòng
Luxury Hotel Da Nang

160m from Chicken Cathedral
Han River area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Phuong Tam Hotel

169m from Chicken Cathedral
Han River area
Xem bản đồ
Executive floorFamily Room
Đặt phòng
Brilliant Hotel Danang

171m from Chicken Cathedral
Han River area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Sun River Hotel Danang

194m from Chicken Cathedral
Han River area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
New Moon Hotel Danang

217m from Chicken Cathedral
Han River area
Xem bản đồ
Family Room
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Green Plaza Hotel Danang

337m from Chicken Cathedral
Han River area
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Xem bản đồ
Meeting Facilities
Đặt phòng
Stargazer Hotel

352m from Chicken Cathedral
Han River area
Xem bản đồ
Family Room
Đặt phòng
Xem bản đồ
Outdoor Swimming PoolInside Swimming PoolMeeting Facilities
Đặt phòng
Fulmar Hotel

372m from Chicken Cathedral
Han River area
Xem bản đồ
Đặt phòng